Máy Lọc Không Khí LG PuriCare AS199

26.000.000 21.000.000