LIÊN HỆ XINHKOREA

Chi tiết các sản phẩm tại web: www.xinhkorea.com
MUA HÀNG TRỰC TIẾP TẠI ĐỊA CHỈ :  Nhà A1 ngõ 45 Chùa Bộc Hà NỘI

Hàn Quốc: +821062602991   –    www.facebook.com/thanh.lythi

Hotline VN + Ship : 0988723682  –   www.facebook.com/Annhienyt

Thời gian bán hàng : 9 AM ~ 11 PM