Máy lọc không khí LG PuriCare 360

11.000.000 9.500.000