Máy lọc không khí LG PuriCare 360

11.500.000 9.500.000